Espaderos del Atlantico

Política de calidade e medio ambiente

ESPADEROS DEL ATLÁNTICO S.A. comprométese, de acordo coa súa filosofía de autocontrol e calidade, a levar a cabo todas as accións necesarias para o cumprimento dos seguintes obxectivos:

  • Implantar e manter un sistema documentado de Autocontrol, Aseguramento da Calidade e APPCC.
  • Definir procesos e servizos baseados nas normas internacionais de calidade, análise de riscos e control de puntos críticos e medio ambiente.
  • Respectar os requirimentos esixidos pola lexislación vixente e a regulamentación interna.
  • Difundir entre o persoal da empresa os obxectivos e a política de calidade para o establecemento dunha cultura común a todos os niveis da organización.
  • Asegurar que os nosos produtos e servizos cumpren coas expectativas do cliente, utilizando os recursos necesarios para a implantación dun sistema de mellora continua.
  • Manter altos índices de competitividade e diferenciación.
  • Contribuír á sustentabilidade e mantemento dos recursos pesqueiros, cumprindo para iso coas recomendacións e medidas establecidas polas Organizacións Rexionais de Pesca aplicables ás nosas pesquerías (ICCAT, IATTC, IOTC e WCPFC).

Así mesmo, e dentro do marco normativo vixente, a empresa asume as seguintes obrigas en materia de seguridade alimentaria: responsabilidade, trazabilidade, transparencia, emerxencia, prevención e cooperación. .

Espaderos del Atlantico