Espaderos del Atlantico

Política de control

En ESPADEROS DEL ATLÁNTICO S.A. puxemos en práctica un rigoroso plan de control, vixilancia e avaliación permanente de provedores co fin de garantir a calidade, a orixe e a seguridade alimentaria dos produtos que comercializamos.

Para iso, establecemos unha serie de protocolos e actuacións que se aplican en todas as fases da nosa actividade:

  • Controis a bordo dos buques para verificar o cumprimento da normativa sanitaria aplicable aos produtos pesqueiros.
  • Control das instalacións de manipulación, procesado, conxelación e mantemento dos buques.
  • Establecemento de pautas reguladas para a manipulación do produto.
  • Control de descarga.
  • Inspección do produto para garantir de forma continuada a calidade deste.
  • Análise do produto en laboratorio.
  • Plan de control no almacenamento dos produtos.
  • Plan de control de transporte.
  • Trazabilidade.
  • Etiquetaxe.

Espaderos del Atlantico